Jelentkezési lapok

1. Teológus szak (osztatlan képzés)
Jelentkezési lap letölthető:
itt

2.Hittanár-nevelő tanár (osztatlan mesterszak - egyszakos)
Jelentkezési lap letölthető
itt

3. Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA)
Jelentkezési lap letölthető itt

4. Katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés
Jelentkezési lap letölthető
itt

5. Katolikus egyházi ének és zeneoktató szakirányú továbbképzés

Jelentkezési lap letölthető itt