Követelmények

Katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:

katolikus hit- és erkölcsoktató

 1. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

katolikus hit- és erkölcsoktató pedagógus

 1. A képzés szintje:

szakirányú továbbképzés

 1. A képzési idő: 2 félév, 200 óra
 1. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60
 1. A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A katolikus hit- és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

 1. Konkrét követelmények:
 • félévenként 5-5 konzultáció az elméleti ismeretek megszerzése céljából
 • félévente 2-2 szombaton szakmódszertani továbbképzés
 • félévente 7-7 vizsga az elméleti tantárgyakból
 • hospitálás félévenként 4
 • a szakmódszertani házi feladatok elkészítése
 • a 2. félév végén portfolió készítése és bemutatása
 1. Felnőttképzési szerződés a hallgatókkal:

Az első konzultáció alkalmával be kell adni az Intézménnyel kötött felnőttképzési szerződést, és  az igazolást a költségtérítés befizetéséről.

Eger, 2015. július 29.