Tanárok

Főállású tanárok Tudományos fokozat Tanított tárgy
Csizmadia István PhD Liturgika, Lelkiségtörténet
Dolhai Lajos PhD, habil Dogmatika, Ökumenizmus, Latin
Linczenbold Levente PhD Egyházjog, Pasztorális teológia
Krakomperger Zoltán PhD Fundamentális teológia
Török László PhD Biblikus és modern nyelvek, Perikópa, Introdukció
Racs Csaba PhD Szentírástudomány
Buda Péter egyetemi licencia Egyháztörténelem, Patrológia,Ars sacra, Dogmatörténet
Pehm Gilbert Antal egyetemi licencia Filozófia
Czapkó Mihály PhD Morális teológia, Kazuisztika.
Szabó József egyetemi licencia Lelkiélet teológiája, Pasztorál pszichológia
Koós Ede egyetemi licencia Missziológia, Bevezetés a teológiába
Szabó József Béla  főiskola Egyházi ének
Juhász Attila PhD Keteketika, Pedagógia, Szociológia
Artner Péter PhD, habil Egyházjog
Muszyňsky Michał PhD Fundamentális
Füleczki István egyetemi licencia
Dogmatika, Homiletika, Ars dicendi, Próbaprédikáció, Bevezetés a Krisztus misztériumba.

          A TANÁROK ELÉRHETŐSÉGEI

                                                           Mobil telefon:                   E-mail:

1. Dr. Dolhai Lajos                          30/6953063              rektor@eghf.hu

2. Buda Péter                                   30/4664289              ------------------------------------------------

3. Dr. Csizmadia István                 20/4446426              csizmadia.istvan@egriegyhazmegye.hu

4. Czapkó Mihály                             --------------              czapkomisi@gmail.com

5. Koós Ede                                      20/7773130               koosede@gmail.com

6. Köböl Zsolt                                  30/3496804             kobol.zsolt@eger.egyhazmegye.hu

7. Dr. Krakomperger Zoltán         30/6196861              kertvarosi.plebania@gmail.com

8. Dr. Linczenbold Levente          ---------------             linlevente@gmail.com

9. Pehm Gilbert Antal                   30/2792564              gilbertantal63@gmail.com

10. Dr. Racs Csaba                         30/6278292              racs.csaba75@gmail.com

10. Szabó József Béla                    30/6454862              ---------------------------------

11. Szabó József                              30/2606438              jozsef.szabo@freemail.hu

12. Dr.Török László                       30/4582769              torok.laszlo@egriegyhazmegye.hu

13.Dr Artner Péter                         30/9831260              artner.peter@freemail.hu

14. Dr. Juhász Attila                    +421/911132850        atjuh@yahoo.com

15. Dr. Muszyňsky Michał                                                mbmuszynski@gmail.com

16. Füleczki István                        30/4303087            fuleczki.istvan@uni-eszterhazy.hu