A gyűjtemény

A könyvtár jelenlegi állománya mintegy 45.000 kötet, amelynek nagyobb egységei:

 • 1945 előtti gyűjtemény (24.000 kötet)
  Jelentős része latin és magyar nyelvű teológiai, bölcseleti és történeti állomány a 17-20. századból.
 • modern oktatási állomány (9.000 kötet)
  Magyar és idegen nyelvű teológiai, filozófiai, történeti jellegű szakkönyvek, valamint kézi- és segédkönyvek.
 • tanári könyvtár (2.000 kötet)
  Modern teológiai szakirodalom, kézikönyvek magyar és idegen nyelven.
 • folyóirat-gyűjtemény (3.500 kötet)
  Magyar és idegen nyelvű szakirodalmi kiadványok a 20. századból, valamint 19. századi általános tartalmú folyóiratok. 

A könyvtár különgyűjteményei:

 • Egri Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi és Egyházművészeti Társulata Könyvtára (5.000 kötet)
  Az intézményben 1835 óta működik az Egri Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi és Egyházművészeti Társulata (MEI). A MEI alapításától kezdve gyarapította saját könyvtárát, amely vegyes témájú műveket tartalmaz a 19. század második és a 20. század első feléből.
  A társulat könyvtárának értékét növelik az intézmény- és helytörténeti kiadványok, valamint a társulat történetére vonatkozó kéziratos emlékek, például Mindszenty Gedeon és Pájer Antal papköltők levelei, verskéziratai.