Osztatlan kétszakos

OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK

Történelem, Magyar, Ének, Német, Angol

szakpárban

1. Képzési forma, tagozat

Az Eszterházy Károly Főiskolával közös képzés

Az EGHF – EKF (2. szak és pedagógiai modul) együttműködésében történik.

Nappali tagozat

Állami ösztöndíjas / önköltséges

2. A képzés sajátossága:

Az EGHF az osztatlan hittanári szakot (általános iskolai) nem csak egyszakos képzésben, hanem az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben kétszakos képzési formában is indítja.

Ez azt jelenti, hogy azok a hallgatóink, akik a kétszakos képzést választják, az Eszterházy Főiskolán az alábbi közismereti tanárszakok valamelyikét vehetik fel a hittanszak mellé:

 1. magyartanár
 2. történelem és állampolgári ismeretek tanára
 3. ének-zene tanár
 4. angol nyelv és kultúra tanára
 5. német nyelv és kultúra tanára

3. Képzési idő

A képzési idő 8 félév, amit egy két féléves összefüggő tanítási gyakorlat követ.

4. A diploma megnevezése

okleveles katolikus hittanár-nevelőtanár –magyar, történelem, stb. tanár

5. A képzés célja

Az EGHF és az EKF együttműködésben általános iskolai hittanárokat is képez. A hittanári szakon a hallgatók főiskolai szinten tanulnak teológiát, és tudományos igényességgel megismerhetik a Katolikus Egyház tanítását. A megszerzett ismeretek nemcsak a hit elmélyítését szolgálják, hanem megfelelő pedagógiai képzés által, - amit az Eszterházy Károly Főiskola biztosít - olyan hittanári képesítést biztosítanak, amely diplomásainkat alkalmassá teszik arra, hogy az Egyház életében tanítói, nevelői, karitatív, és liturgikus szolgálatot vállaljanak. Reményeink szerint a hittanári diplomás pedagógusok gyarapítani fogják a keresztény értelmiségiek táborát is.

6. Az ideális jelentkező

Jelentkezz erre a szakra, ha: 

 • a vallásodat gyakorló katolikus vagy,
 • ha érdekelnek a hittel és vallással kapcsolatos kérdések,
 • ha szeretnéd hitedet tudományos igényességgel megismerni,
 • ha szeretnél hittant tanítani iskolában vagy másféle formában,
 • ha a katolikus egyházban szeretnél nevelői, karitatív és liturgikus munkát vállalni,
 • ha a keresztény értelmiségiek közé akarsz tartozni.

7. Főbb tantárgyak


A képzés alapozó szakaszában

 • Keresztény filozófia
 • Szentírástudomány
 • Egyháztörténelem
 • Alapvető hittan
 • Bevezetés a lelki életbe
 • Lelkiségtörténet

Törzsképzésben

 • Dogmatika
 • Erkölcsteológia
 • Liturgika
 • Egyházjog
 • Gyakorlati teológia
 • Kateketika

8. A szakma „szépségei”

A katolikus egyházban a hitoktatást jelenleg is nagyrészt világi hitoktatók végzik. Egyre nagyobb számban van szükség olyan jól képzett hittanárokra, akik más szakot is tanítanak valamelyik iskolában. Az ilyen hittanárok nagyobb tekintéllyel és hatékonysággal tudnak hittant tanítani, és vallási etikai kérdések szakemberei lehetnek az iskolákban.

9. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A hittanári diploma államilag elismert mesterfokozatot nyújtó diploma. Különösen is keresik a hittanár-valamely szakos tanárokat a növekvő számú egyházi iskolákban, ahol a diplomás hittanárok mindkét szakjukat taníthatják.

Az egyszakos hittanári diploma hivatalos elnevezése: „hittanár-nevelőtanár”, ami azt jelenti, hogy nemcsak egyházi intézményekben, hanem állami iskolákban és kollégiumokban önmagában is nevelői állás betöltésére jogosít. Szakpárban érdemes megszerezni a hittanári diplomát, mert így sokkal nagyobbak az elhelyezkedési lehetőségek.

10. A képzés két fő jellegzetessége:

a) A kétszakos képzést az EGHF hirdeti meg a felvételi tájékoztatóban, ez a képzés is része a központi felvételi eljárásnak.

b) Az EGHF szakpáros (hittanári szak + közismereti tanárszak) hallgatóinak a jogviszonya kizárólag az egyházi felsőoktatási intézményben jön létre, de a nem hitéleti jellegű szakok (történelem, magyar, stb) képzését az Eszterházy Károly Főiskola végzi.

11. Részletes információk

Az interneten: www.eghf.hu

Egri Hittudományi Főiskola

3301 Eger, Foglár u. 6.

Tel: 36/312-916/ 112 mellék

E-mail: hivatal@eghf.hu