Meghirdetett szakok 2023/2024-es tanévre

MEGHIRDETETT SZAKOK 2023/2024-ES TANÉVRE

FELVÉTEL az Egri Hittudományi Főiskola nappali és levelező tagozatára

A 2023/2024-es tanévben főiskolánk a következő szakokat indítja:

              1. TEOLÓGUS SZAK (MA)

Csak papságra készülő fiataloknak (jelentkezés a püspököknél)

2.KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPSZAK (BA)

1. Képzési forma, tagozat:

– 3 éves alapképzés

– csak levelező tagozat

– félévenként: 5 hétvégi konzultáció

2. A képzés célja:

Az alapképzés közvetlen célja katekéták és lelkipásztori munkatársak képzése (BA diploma). Nem hittanári diploma, de már ezzel az oklevéllel is lehet hitoktatást végezni, de ehhez az egyházmegye püspökének a megbízó levele is szükséges.

3. Nyelvi követelmények

A katekéta diploma megszerzéséhez elegendő valamelyik nyelvből érettségi vagy alapfokú „C” típusú nyelvvizsga.

3. OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR szak, egyszakos formában

Általános iskolai hittanári képzés (4+1 év)   

Levelező és nappali tagozatos formában

            Jelentkezni a főiskolai saját jelentkezési lapján kell, 2023. május 15-ig.

4. OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR szak, kétszakos formában

 • HITTANÁR – MAGYARTANÁR, nappali
 • HITTANÁR - TÖRTÉNELEM TANÁR, nappali
 • HITTANÁR – ÉNEK-ZENETANÁR, nappali
 • HITTANÁR – ANGOL NYELVTANÁR, nappali
 • HITTANÁR – NÉMET NYELVTANÁR, nappali

A kétszakos képzést az EGHF hirdeti meg, a szakpáros hallgatók jogviszonya a kizárólag az egyházi felsőoktatási intézményben jön létre, de a nem hitéleti jellegű szakok (történelem, magyar, stb) oktatását – közös képzés keretében – az Egri Eszterházy Károly Egyetem végzi.

Jelentkezni a központi felvételi eljárásban kell, február 15-ig.

            5. KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSOKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A képzés 2 féléves, 60 kredites, 200 órás tartalmú.

Költségtérítés:  80.000 Ft/félév

Jelentkezési feltétel: bármilyen pedagógus diploma és keresztlevél.

–      A szakirányú továbbképzés elvégzésével megszerzett oklevél - amennyiben hozzá a helyi püspök megbízása járul - feljogosít a közoktatásban a 2013/14-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben bevezetett Hit- és erkölcstan c. tárgy oktatására.

–       Az oktatás levelező formában, félévente 7 szombati napon történik.

–      A Katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzést elvégzők egyben a kötelező pedagógus továbbképzést is teljesítik.

A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 

2023. július 31.

           6SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS ÉNEK-ZENE TANÁROKNAK

A képzés 2 féléves, 60 kredites, 120 órás tartalmú.

Jelentkezési feltétel: ének-zene tanári végzettség vagy zenekultúra alapszakos (BA) diploma, keresztlevél, plébánosi ajánlás.

Költségtérítés: 70.000 Ft/félév

–      A szakirányú továbbképzés elvégzése – plébánosi megbízással -- ­ feljogosít egyházi kórus vezetésére, és a liturgiában kántorként való közreműködésre.

–       Az oktatás levelező formában, félévente 7 szombati napon történik.

–      A katolikus ének- és zeneoktató szakirányú továbbképzést elvégzők egyben a kötelező pedagógus továbbképzést is teljesítik.

A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 

2023. augusztus 15.

FIGYELEM!  FONTOS VÁLTOZÁS!

A felsőoktatási törvény szerint a tavalyi év szeptemberétől – az eddigi kétciklusú tanárképzést – felváltotta az osztatlan tanárképzés. Az alapképzésben megszerzett oklevél ugyanis nem tanúsít tanári szakképzettséget, azt az elmúlt években csak mesterképzésben szerezhették meg a hallgatók. Kifutó jelleggel, 2016-ig a két rendszer egymás mellett fut: a már alapképzésben (katekéta-lelkipásztori munkatárs) tanuló hallgatók 2016-ig jelentkezhetnek tanári mesterképzésre.

A tanárszakokra jelentkezők két szakot kötelesek megjelölni a jelentkezési lapon, azaz csak szakpárra jelentkezhetnek és nyerhetnek felvételt. Ez alól kivétel a hittanár-nevelőtanár szak, amely egyszakos formában is indítható és végezhető.

A JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI:

Papképzés esetén a jelölteknek az illetékes Püspököknek, illetve az Egyházmegyei Hivatal címére kell küldeni jelentkezésüket.

kétszakos hittanári képzésre (hittan-magyar, hittan-történelem, stb) jelentkezőknek a központi felvételi eljárásban kell jelentkezniük, az állami főiskolákhoz és egyetemekhez hasonlóan. Határidő: február 15.

Az egyszakos osztatlan hittanári (általános iskolai) és hittanár-nevelő mesterszak (MA) esetén a Hittudományi Főiskoláról saját honlapján kell jelentkezni, ami letölthető az intézmény honlapjáról.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK:

Az egyszakos képzések esetén: május 15.

A felvételi időpontjáról levélben értesítjük azokat, akiknek a jelentkezését elfogadtuk.

A felvételi kérelemhez feltétlenül csatolni kell mindenkinek:

 • részletes önéletrajzot, benne a szak választásának indoklásával,
 • az érettségi bizonyítványt, illetve másolatát,
 • a keresztlevél, plébánosi ajánlás.

FELVÉTELI VIZSGA ANYAGA az egyszakos képzésre jelentkezők esetében (teológus, hittanár): általános hittani ismeretek a következő könyvek alapján

 • Magyar Katolikus Katekizmus, Bp. 1995.
 • Hitünk és életünk c. középiskolai hittankönyv
 • Biblia, az alapvető bibliai ismeretek megszerzéséhez.

A FELVÉTEL ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA:

Az egyszakos hittanári képzés esetén a felvételi vizsga (csak írásbeli vizsga) eredménye alapján a felvételi bizottság dönt a felvételről. A felvételhez elég a középszintű érettségi.

kétszakos hittanári szak esetében a középiskolai tantárgyak és az érettségi eredmények alapján történik a döntés. A felvételhez elég a középszintű érettségi hittanból, de a másik választott szakból EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI KELL! A tanárképzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgát is szervezünk. A felvételi alkalmassági viszgabizottságban az EKF képviselői is helyet kapnak. Az alkalmassági vizsga egy pályaorientációs elbeszélgetés, ahol a tanári, illetve hittanári hivatás iránti érdeklődést és elköteleződést vizsgálja a bizottság. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű: megfelelt vagy nem felelt meg minősítést kaphatnak a jelentkezők.

hittanári-nevelő tanári mesterszak (MA) való felvételről a főiskola dönt a korábbi diploma eredménye alapján

teológus(papság készülők) szaknál a felvételi bizottság javaslata alapján a megyéspüspök dönt a felvételről.