Mesterszak

HITTANÁR-NEVELŐ (MA)

1. Képzési forma, tagozat
Mesterfokozat (MA), Nappali tagozat, levelező tagozat
Az EGHF (szakmai modul) - EKF (tanári modul). együttműködésében történik.

2. Képzési idő
5 félév (4+ 1 félév gyakorlat)

3. A diploma megnevezése
Hittanár-nevelő

4. A képzés célja
A szakon a hallgatók főiskolai szinten tanulnak teológiát, és tudományos igényességgel megismerhetik a Katolikus Egyház tanítását. A megszerzett ismeretek nemcsak a hit elmélyítését szolgálják, hanem megfelelő pedagógiai képzés által, - amit az Eszterházy Károly Főiskola biztosít - olyan hittanári képesítést biztosítanak, amely diplomásainkat alkalmassá teszik arra, hogy az Egyház életében tanítói, nevelői, karitatív, és liturgikus szolgálatot vállaljanak. Reményeink szerint a hittanári diplomás pedagógusok gyarapítani fogják a keresztény értelmiségiek táborát is.

5. Az ideális jelentkező
Jelentkezz erre a szakra, ha:
- a vallásodat gyakorló katolikus vagy,
- ha érdekelnek a hittel és vallással kapcsolatos kérdések
- ha szeretnéd hitedet tudományos igényességgel megismerni,
- ha szeretnél hitoktatni iskolában vagy másféle formában
- ha a katolikus egyházban szeretnél nevelői, karitatív és liturgikus munkát vállalni,
- ha a keresztény értelmiségiek közé akarsz tartozni.

6. Főbb tárgyak
Metafizika
Egzegézis
Dogmatika
Erkölcsteológia
Kateketika
Szakmódszertan
Hitoktatási gyakorlat

7. Nyelvi követelmények
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges

8. Továbbtanulási lehetőségek
Az elméleti teológia iránt érdeklődők lehetőséget kapnak arra, ahogy magasabb teológiai tanulmányokat folytassanak a PPKE Teológiai fakultásán, amit követhet a PhD képzés is.

9. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A katolikus egyházban a hitoktatást jelenleg is nagyrészt világi hitoktatók végzik. Egyre nagyobb számban van szükség olyan jól képzett hittanárokra, akik egyházi iskolákban vagy plébániai megbízás alapján tanítanak hittant.
Nyilvánvalók, hogy a jövőben a középiskolákban csak azok taníthatnak hittant, akik MA hittanár-nevelő diplomával rendelkeznek.
A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakra épülő hittanári diploma államilag elismert diploma. Az egyszakos hittanári diploma hivatalos elnevezése: "hittanár-nevelő", ami azt jelenti, hogy nemcsak egyházi intézményekben, hanem állami iskolákban és kollégiumokban önmagában is nevelői állás betöltésére jogosít.

10. A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI:

1. A bemenethez elfogadott alapszak: katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA)

2. Más alapszakról való belépés esetén feltétel az 50 kredites modul a megadott tanegységekből.

3. Második tanári szakként, és egyszakos tanári szakképzettségként is felvehető.

4. A szakra az EGHF-en kell jelentkezni, az intézmény saját jelentkezési lapján, amit az intézménytől kell kérni.

5 A szakot az EKF azon hallgatói választhatják, akik a BA képzésben elvégezték az 50 kredites katekéta modult és vallásukat gyakorló katolikusok.

6. Erre a mesterszakra (MA) számbeli korlátozás nélkül felvehetők azok, akik a bemeneteli feltételeknek megfelelnek!