Könyvtári pályázatok

Szakmai beszámoló

a 204111/04236. azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél megvalósítására kapott támogatás felhasználásáról

2020. április 15.

Megvalósításra került pályázati cél: Az Egri Hittudományi Főiskolán őrzött szentelési névsorokat, személyi adatokat és esküszövegeket tartalmazó 18. századi kéziratos kötet restaurálása.

A támogatás mértéke: 560.000 Ft

A program keretében egy darab muzeális értékű kéziratos dokumentum restaurálására került sor. A dokumentum értéke és igen rossz állapota tette szükségessé a helyreállító kezelést, hogy ezzel megakadályozzuk állagának további romlását, elkerülhessük annak végleges pusztulását. A restaurálás után a dokumentumot a kutatók rendelkezésére bocsáthatjuk.

Elvégzett munka: portalanítás, fertőtlenítés, tisztítás, a könyvtest szétszedése, mosás, a gerinc javítása, a könyvtest préselése és fűzése, a lapok pótlása, egészbőr kötés kialakítása, végül védődoboz készítése.

A restaurálási munkát elvégezte:

Pannóniusz Restaurátor Műhely E.V. (1107 Budapest Fokos u. 14.)

Az egri egyházmegye papnevelő intézete 1704 óta működik, jelentős történeti és művelődéstörténeti értékekkel és hagyományokkal rendelkezik. A 18. századi kötet személyes adatokat, névsorokat tartalmaz, amelyek – helytörténeti és intézménytörténeti jelentőségükön túl – egy országos szinten folyó projekthez, a hallgatói névsorok összeállításához nyújthatnak segítséget.

A magas szakmai színvonalon elvégzett restaurálásnak köszönhetően a kötet állapota már lehetővé teszi, hogy a látogatók eredményesen használhassák kutatómunkájuk során.

A dokumentum elhelyezése: A megújult kötet az intézmény rektori irodájában, az iskolatörténeti gyűjteményben kerül elhelyezésre, amely a kutatók előtt nyitva áll.

Eger, 2020. április 15.      

Dr. Dolhai Lajos rektor

Dr. Czapkó Mihály könyvtárvezető

Gál Tibor könyvtáros                          

Fényképek:

A kézirat állapota a restaurálás előtt:

A kézirat állapota a restaurálás után:

Szakmai beszámoló

a 3511/03775. azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél megvalósítására kapott támogatás felhasználásáról

2014. május 28.

Megvalósításra került pályázati cél: Az Egri Hittudományi Főiskola Könyvtárában található Diarium Scholae Episcopalis (1754-1782) című kézirat-gyűjtemény restaurálása.

A támogatás mértéke: 400.000 Ft

A program keretében egy darab muzeális értékű kéziratos dokumentum restaurálására került sor. A dokumentum értéke és igen rossz állapota tette szükségessé a helyreállító kezelést, hogy ezzel megakadályozzuk állagának további romlását, elkerülhessük annak végleges pusztulását. A restaurálás után a dokumentumot a kutatók rendelkezésére bocsáthatjuk.

A restaurált dokumentum:

Diarium Scholae Episcopalis (1754-1782) (kézirat)

Elvégzett munka: portalanítás, fertőtlenítés, tisztítás, a könyvtest szétszedése, mosás, a gerinc javítása, a könyvtest préselése és fűzése, egészbőr kötés kialakítása, végül védőtok készítése.

A restaurálási munkát elvégezte:

Pannóniusz Restaurátor Műhely E.V. (1107 Budapest Fokos u. 14.)

A dokumentum restaurálását részben nagyon rossz állapota, részben művelődéstörténeti jelentősége indokolta.

Az egri egyházmegye papnevelő intézetét 1704-ben Telekessy István alapította. Az intézmény több mint 300 éve működik, jelentős történeti és művelődéstörténeti értékekkel és hagyományokkal rendelkezik.

A latin nyelvű kéziratos gyűjtemény az Eger szempontjából kiemelkedő fontosságú időszakból több típusú iratot tartalmaz: háztörténeti jellegű feljegyzések, jegyzőkönyvek, üdvözlő versek, hallgatói névsorok, az oktatói karra vonatkozó adatok.

A részletesen vezetett háztörténet megemlékezik az iskola jeles napjairól, közli a felszentelendő végzett hallgatók névsorát, kitér a nagyobb egyházi ünnepek liturgiai vonatkozásaira, de bemutatja az intézmény mindennapi életét is a tanulás és a különböző lelkigyakorlatok eseményeinek rövid feljegyzésével.

A magas szakmai színvonalon elvégzett restaurálásnak köszönhetően a kötet állapota már lehetővé teszi, hogy a látogatók eredményesen használhassák kutatómunkájuk során. A kötet tiszta, fertőtlenített, megerősített, a szöveg jobban olvasható. Esztétikai megjelenését egy védő papírtok fokozza.

A dokumentum elhelyezése: Művelődéstörténet, hely- és iskolatörténet szempontjából egyaránt értékes és egyedisége folytán megbecsülendő kéziratos emlékről van szó, amely az intézmény rektorának irodájában, az iskolatörténeti gyűjteményben kerül elhelyezésre, amely a kutatók előtt nyitva áll.

Eger, 2014. május 28.      

Dr. Dolhai Lajos rektor

Gál Tibor könyvtáros                                                              

Fényképek:

A kézirat állapota a restaurálás előtt:

A kézirat állapota a restaurálás után:

Szakmai beszámoló

a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott

és 3511/03628. azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázat megvalósulásáról

2013. március 27.

Megvalósításra került pályázati cél: Az Egri Hittudományi Főiskola Könyvtárában lévő Kisdy-féle szeminárium (Kassa 1708-1763) című kéziratos könyv restaurálása.

A támogatás mértéke: 400.000 Ft

A program keretében egy darab muzeális értékű kéziratos dokumentum restaurálására került sor. A dokumentum értéke és igen rossz állapota tette szükségessé a helyreállító kezelést, hogy ezzel megakadályozzuk állagának további romlását, elkerülhessük annak végleges pusztulását. Egy szakszerű restaurálás volt a feltétele annak, hogy a dokumentumot a kutatók rendelkezésére bocsáthassuk.

A restaurált dokumentum:

Kassa (1708-1763) : A kassai Szent László Szeminárium anyakönyve és hivatalos feljegyzéseinek gyűjteménye (kézirat)

Elvégzett munka: portalanítás, fertőtlenítés, tisztítás, a könyvtest szétszedése, mosás, a gerinc javítása, majd a könyvtest préselése és fűzése, félbőr kötés kialakítása, végül védőtok készítése.

A restaurálási munkát elvégezte:

Pannoniusz Könyvkötő és Restaurátor Műhely

1107 Budapest, Fokos u. 14.

A dokumentum restaurálását részben nagyon rossz állapota, részben művelődéstörténeti jelentősége indokolta.

Az egri egyházmegye korai alapítású papképző intézete volt a Kisdy Benedek egri püspök által 1648-ban alapított, majd 1665-től tényleges működő kassai Szent László Szeminárium, vagy az alapító egyházfő tiszteletére elnevezett Kisdianum.

Az intézmény 1754-ben beolvadt az 1704-ben Egerben alapított Szemináriumba. A Telekessy István püspök által létesített iskola több mint 300 éve működik, jelentős történeti és művelődéstörténeti értékekkel és hagyományokkal rendelkezik.

A restaurálásra került kéziratos dokumentum az intézmény hallgatói névsorait, hivatalos bejegyzéseit tartalmazza, de a „historia domus” körébe tartozó információkat is megtalálhatják benne a kutatók.

A magas szakmai színvonalon elvégzett restaurálásnak köszönhetően a kötet állapota már lehetővé teszi, hogy a látogatók eredményesen használhassák kutatómunkájuk során. A kötet tiszta, fertőtlenített, megerősített, a szöveg jobban olvasható. Esztétikai megjelenését egy védő papírtok fokozza.

A dokumentum elhelyezése: Művelődéstörténet, hely- és iskolatörténet szempontjából egyaránt értékes és egyedisége folytán megbecsülendő kéziratos emlékről van szó, amely az intézmény rektorának irodájában, az iskolatörténeti gyűjteményben kerül elhelyezésre.

Eger, 2013. március 27.

Dr. Dolhai Lajos rektor

Fényképek:

A kézirat állapota a restaurálás előtt:

A kézirat állapota a restaurálás után: