Küldetésnyilatkozat

Az Egri Hittudományi Főiskola

 KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Az Egri Hittudományi Főiskola a Római Katolikus Egyház felsőoktatási intézménye, amely 300 éve végzi küldetéséből fakadó feladatát: a teológus-lelkipásztorok képzését, és húsz éve - a korunk Egyházának szükségleteire válaszolva - hittanárok képzését.

A főiskola arra hivatott, hogy képzési - nevelési feladatának magas színvonalon tegyen eleget olyan teológus - lelkipásztorokat és hittanárokat képezve, akik tanulmányaikat befejezve Jézus Krisztus evangéliumának értékrendjére alapozva elhivatottságból állnak szolgálatba az egyházi szükséglet szerinti helyen, munkájukkal, példájukkal és szavukkal hozzájárulnak korunk emberének szellemi - lelki - erkölcsi felemelkedéséhez, és lelkesen építik a szeretet civilizációját.

Az intézmény oktatói a szent tudomány, a teológia művelőiként elkötelezettek a tudományos kutatás iránt, felhasználva annak eredményeit az oktatás, és a főiskola javára, ugyanakkor választ is keresve a mai ember által felvetett kérdésekre, és szolgálva őket, mint a lelkek pásztorai.

A főiskola küldetésként kapta azt is, hogy a főiskolai keretek között működő Szent János Továbbképző Központot a lelki megerősödés és megpihenés otthonává, lelki központtá tegye a környezetében élő embereknek, a régió lakóinak, az Egri Főegyházmegye híveinek. Ugyanakkor szellemi centrummá is tegye a Központot, amely a mai kor kihívására is válaszolva keresztény felnőttképzési intézetként sok kortársunk számára fogalmazza meg az élet nagy kérdéseire az egyenes és világos, hitből fakadó válaszokat.

A főiskola küldetésének megvalósításában számít minden jó akaratú ember segítségére: elsősorban a fiatalokra, a leendő és mostani hallgatókra, az oktatókra és a munkatársakra, a hívekre, és a keresőkre, egyháziakra és világiakra, szegényekre és tehetősekre egyaránt, hogy támogatásukkal el tudja végezni szent feladatát.