Hirdetések

HIRDETÉSEK LEVELEZŐSÖKNEK

 1. A Tanulmányi Hivatal  vezetője: Papp Margit, aki a tanulmányokkal kapcsolatos hivatalos ügyekben segítségünkre lesz. (tel. 36/312-916,  130 mellék)
 2. A Tanulmányi Hivatal hivatalos ideje (ebben az időben telefonáljunk!):

Hétfő és Kedd:: 8.00-16.00  és   Szerda: 8.00 -12.00

 1. Az első konzultáción mindenki köteles beiratkozni.
 2. Az új hallgatók (vö. I-II. évf) aláírásukkal elfogadják az állami finanszírozásra vonatkozó 2011. évi. CCIV törvény 28/A, 48/A,B pontjait.
 1. A diákigazolvány igénylés elektronikus úton történik. Amennyiben diákigazolványt kíván igényelni, úgy ahhoz Okmányirodai fényképezés szükséges. Az irodában kapott adatlapon szereplő NEK azonosító számot a Tanulmányi Irodának meg kell adni és 1.400 forintot a Főiskola számlájára be kell fizetni. (csak 2-3 hónapi után kapjuk meg!).
 1. A leckekönyveket tantárgyfelvételre a 4. konzultáció alkalmával kapjuk meg.
 2. Jegyzetárusítás a konzultációk  szüneteiben.
 3. Az elmaradt vizsgákat és pótvizsgákat – az illetékes tanárokkal való megbeszélés alapján – a konzultációk alkalmával pótoljuk. Csak akkor pótvizsgázhatunk, ha visszük magunkkal a leckekönyvet és a pótdíjbefizetéséről a csekket!!!

     9.  Szállás igényünket telefonon előre jelezzük, a portásnál!

Eger, 2019. szeptember 15.

                                                                                              Dr Dolhai Lajos, rektor

NYELVTANFOLYAM ÉS NYELVVIZSGA LEHETŐSÉG

AZ EGRI ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN

Az új felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. Törvény 107.§) szerint azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a főiskolán a nyelvvizsgát igazoló okiratot, az intézmény által szervezett külön nyelvtanfolyamon és/vagy nyelvvizsgán vehetnek részt.

           Az Egri Hittudományi Főiskola részére – megállapodás alapján – az Eszterházy Károly Főiskola biztosítja ezt a lehetőséget. A nyelvvizsgáról szóló igazolásokat (eredeti példányban és fénymásolatban) Tanulmányi Osztályunkon kell bemutatni.

           A nyelvtanfolyamért és a nyelvvizsgáért fizetnie kell.

Bővebb információt az Eszterházy Károly Főiskola honlapján találunk.

Elérhetőség:            –    www. ektf. hu

 • Tanulmányi és Inf. Központ
 • Nyelvvizsga (főmenű)
 • Intézményen belüli nyelvvizsga
 • Jelentkezési lapok

További információ a nyelvtanfolyammal, illetve az intézményi nyelvvizsgával kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kapható:

Mészáros Melinda vizsgaszervező

3300. Eger, Egészségház u. 4. fsz. 28. szoba

Tel/Fax: 36/520-491

Email: lektor@ektf.hu

Eger, 2012. szeptember 8.

                                                                                  Papp Margit

                                                                                  T.O. hiv. vez.

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK

A 2011. évi CCIV. Törvény 107.§ (1) (2) és (3) bekezdése alapján

Az Egri Hittudományi Főiskola Szenátusa 2012. szeptember 6-án az alábbi határozatot hozta.

 1. A diploma kiadásához osztatlan teológusképzésben és hittanári mesterképzésben (MA) az eddigiekben is meghatározott államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga szükséges.

 1.  Alapképzésben (BA), katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon, azok számára, akik nyelvvizsga hiányában még nem tudták átvenni diplomájukat, átmenetileg elegendő:
  1. valamelyik nyelvből gimnáziumi érettségi vizsga
  2. alapfokú „C” típusú nyelvvizsga
  3. az Egri Eszterházy Károly Főiskola Nyelvvizsga irodája által szervezett külön nyelvi vizsgán vesznek részt. A főiskolával való megegyezés értelmében az EGHF. elfogadja ezt a nyelvvizsgát.

 1. ) A 2. pontban megjelölt feltételek alapján kaphatják meg a diplomájukat azok is, akik 2009 előtt 8 féléves hittanári képzésben vettek részt, de nyelvvizsga hiányában még nem kapták meg diplomájukat.

 1.  A törvény értelmében (2. bekezdés) „könnyített” formában, 2012-ben azok a hallgatók kaphatják meg diplomájukat, akik 2009-ben, vagy korábban tették le záróvizsgájukat. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.

 1. A nyelvvizsga követelmény alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés utoljára azoknál alkalmazható, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

 1. A szenátus döntése értelmében az eszperantó és lovári nyelvből tett nyelvvizsgákat nem tudjuk elfogadni.

A rendelkezés 2012. szeptember 15-én lép hatályba.

Eger, 2016. szeptember 15.

                                                                                              Dr. Dolhai Lajos, rektor