Meghirdetett szakok a 2023/2024-es tanévreMEGHIRDETETT SZAKOK 2023/2024-ES TANÉVRE

FELVÉTEL az Egri Hittudományi Főiskola nappali és levelező tagozatára

A 2023/2024-as tanévben főiskolánk a következő szakokat indítja:

              1.) TEOLÓGUS SZAK (MA)

Csak papságra készülő katolikus fiataloknak (jelentkezés a püspököknél) !

2.) KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPSZAK (BA)

1. Képzési forma, tagozat:

– 3 éves alapképzés

– csak levelező tagozat

– félévenként: 5 hétvégi konzultáció

2. A képzés célja:

Az alapképzés közvetlen célja katekéták és lelkipásztori munkatársak képzése (BA diploma). Nem hittanári diploma, de már ezzel az oklevéllel is lehet hitoktatást végezni, de ehhez az egyházmegye püspökének a megbízó levele is szükséges.

3. Nyelvi követelmények:

A diploma megszerzéséhez államilag elismert középfokú “C” típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

3.)  OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR szak, egyszakos formában

–      Általános iskolai hittanári képzés (4+1 év).   

–      Levelezői tagozatos formában.

–      Jelentkezni a főiskolai saját jelentkezési lapján kell, 2022. május 15-ig.

–      A diploma megszerzéséhez államilag elismert középfokú “C” típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

4.)  KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSOKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A képzés 2 féléves, 60 kredites, 200 órás tartalmú.

Költségtérítés:  80.000 Ft/félév

Jelentkezési feltétel: bármilyen pedagógus diploma és keresztlevél.

–      A szakirányú továbbképzés elvégzésével megszerzett oklevél - amennyiben hozzá a helyi püspök megbízása járul - feljogosít a közoktatásban a 2013/14-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben bevezetett Hit- és erkölcstan c. tárgy oktatására.

–      Az oktatás levelező formában, félévente 6 szombati napon történik.

–      A Katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzést elvégzők egyben a kötelező pedagógus továbbképzést is teljesítik.

A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 

2023. július 31.

A JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI:

Papképzés esetén a jelölteknek az illetékes Püspököknek, illetve az Egyházmegyei Hivatal címére kell küldeni jelentkezésüket.

Az egyszakos osztatlan hittanári (általános iskolai) és hittanár-nevelő mesterszak (MA) esetén a Hittudományi Főiskoláról saját honlapján kell jelentkezni, ami letölthető az intézmény honlapjáról.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK:

Az egyszakos képzések esetén:  2023. május 15.

A felvételi időpontjáról levélben értesítjük azokat, akiknek a jelentkezését elfogadtuk.

A felvételi kérelemhez feltétlenül csatolni kell mindenkinek:

  • részletes önéletrajzot, benne a szak választásának indoklásával,
  • az érettségi bizonyítványt, illetve másolatát,
  • a keresztlevél, plébánosi ajánlás.

FELVÉTELI VIZSGA ANYAGA az egyszakos képzésre jelentkezők esetében (teológus, hittanár): általános hittani ismeretek a következő könyvek alapján

  • Magyar Katolikus Katekizmus, Budapest 1995.
  • Hitünk és életünk c. középiskolai hittankönyv.
  • Biblia, az alapvető bibliai ismeretek megszerzéséhez.
  • A Katolikus Egyház liturgikus életének ismerete.

A FELVÉTEL ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon csak írásbeli felvételi vizsga van.

Az egyszakos hittanári képzés esetén a felvételi vizsga (írásbeli és szóbeli vizsga) eredménye alapján a felvételi bizottság dönt a felvételről. A felvételhez elég a középszintű érettségi.

A tanárképzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgát, illetve felvételi elbeszélgetést is szervezünk.  Az alkalmassági vizsga egy pályaorientációs elbeszélgetés, ahol a tanári, illetve hittanári hivatás iránti érdeklődést és elköteleződést vizsgálja a bizottság. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű: megfelelt vagy nem felelt meg minősítést kaphatnak a jelentkezők.

teológus (papságra készülők) szaknál a felvételi bizottság javaslata alapján a megyéspüspök dönt a felvételről.