Késői hivatás

Egy éve, hogy a katolikus lapokban meghirdettem a késői papi hivatások szemináriumát Egerben. Az első évre többen Óvatosan jelentkeztek. Mégis eredményes esztendőt zárhatunk. Köszönöm mindazoknak, akik jelentkeztek, és fölvételt nyertek, köszönöm az Egri Érseki Hittudományi Főiskola elöljáróinak és tanári testületének, illetve mindazoknak segítségét, akik vállalták az intézmény indulásának kockázatát és kihívásait.Az első év amolyan "bejáró" év volt. Akik fölvételt nyertek, állásukat megtartva, havonta egyszer konzultációkon vettek részt, és bekapcsolódtak az egyházi év Ünnepi liturgiájába. Mindannyian eredménnyel zárják ezt az első évet.

A további fölkészülés már kollégiumi ellátással, a hittudományi főiskola által kidolgozott tanmenet szerint folytatódik majd, a tapasztalatok alapján megítélt szükséges ideig. A szeminárium sajátépülettel rendelkezik, és érseki ízással rendelkező elöljáró irányítása alatt áll.A világegyházban már bevált ez a fajta, papi utánpótlást segítő intézmény. Manapság ugyanis kevés a fiatal jelentkező: gyakran még a vallásos szülők is inkább lebeszélik egyetlen fiukat arról, hogy elfogadja Isten hívó szavát.

A mai fiatalok nemigen tudják kivonni magukat korunk zűrzavarának hatásai alól, ami az életutat meghatározó döntésben akadályozza az ifjú embereket sorsuk irányításában.Nem kevés gondot okozott, hogy a későbben érő hivatások számára hiányzott az életkorarányos fölkészülés lehetősége. Ezt a hiányt szeretné orvosolni a késői hivatások szemináriuma. Ezért meghirdetem, a Késői Papi Hivatások Egri Szemináriuma második évfolyamát.

Jelentkezhet minden negyvenöt évnél nem idősebb, egyházilag szabad állapotú katolikus férfi, akit Isten meghívott az ő népe szolgálatára. Szükséges az érettségi vagy diploma. (Idősebb jelentkezők számára a tanulmányi követelmények már nehezen 6.). teljesíthetők.A pap egyrészt "világnézeti szakember" - ami komoly teológiai felkészültséget követel meg. Az emberek szolgálata és az Istennel való állandó kapcsolat megfelelő lelkiséget és életformát tesz szükségessé. Vezetői adottságokkal is rendelkeznie kell, mert a pap szolgálatával a hívő közösség élén áll. Az emberi együttműködés mellett azonban nincs ok aggodalomra, mert Jézus Krisztus a papszentelés szentségi kegyelmét erre adja meg mindnyájunknak, akik kezébe tettük sorsunkat.
Kérem, a pap testvérek imáikkal támogassák a hivatások ügyét, különösen most, a májusi litániákon. Mindnyájan, akiknek szívügyünk a papi utánpótlás, kérjük Isten áldását az egri késői papi hivatások szemináriuma munkájára.

Érdeklődni és jelentkezni lehet az Egri Főegyházmegyei Hatóságnál (H-3300 Eger, Pf. 1. vagy Széchenyi utca 1.) és az Egri Érseki Papnevelő Intézetnél (H-3300 Eger, Foglár út 6.).