Fontos tudnivalók

Fontos tudnivalók

Az Egri Hittudományi Főiskola etika (erkölcstan) oktatására képesítő akkreditált, az Oktatási Hivatal által is bejegyzett tanfolyamot hirdet általános iskolai tanítók és tanárok számára.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – a hit- és erkölcstant nem választó tanulók számára – kötelezően előírja az erkölcstan órák választását (Köznevelési törvény 35. § és 98. § (6) szakasz). Az erkölcstan órák bevezetése 1. és 5. évfolyamokon 2013. év szeptemberétől indul, felmenő rendszerben. Alsó tagozaton (1-4. évfolyam) a tanítók, felsőben (5-8. évfolyam) azok a tanárok taníthatják, akik megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek, vagy legalább hatvan órás pedagógus-továbbképzés, illetve szakirányú továbbképzés keretében elsajátították az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.

„Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” c. tantárgy 5–8. évfolyamokon történő oktatására” c. 60 órás (alap. eng. 82/166/2012) továbbképzésünkkel a tanároknak kínálunk lehetőséget arra, hogy gyakorlatorientált – a NAT témaköreit lefedő – tanfolyam keretében megszerezzék a tantárgy tanításához szükséges képesítési követelményt és módszertani jártasságot.

1) 60 órás képzésünkön a következő modulok lesznek:

Modulok

óraszám

Alapvető erkölcstan

10

Filozófiai antropológia

8

Pszichológia (fejlődéslélektan)

5

Bioetika

6

Társaskapcsolatok, szexuáletika

5

Krízislélektan

5

Szakmódszertan

21

2) A tanfolyam ára: 60.000 forint

3) A jelentkezés feltétele:

Tanár vagy hittanári végzettség. A jelenleg nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógusoktól kérjük, hogy a honlapunkon is megtalálható ajánlólevelet a jelentkezésükhöz kitöltve mellékeljék.

4) A tanfolyam időpontjai :

– Öt hétvégén péntek délután- szombat délelőtt: pénteki napokon az órák  14.40 és 18,30 között lesznek, szombati napokon pedig 8,30 és 16.00 között.

– A távolban lakóknak, a  Hittudományi Főiskola vendégházában önköltségi áron (2000 ft./ éjszaka) szállást biztosítunk.